Płatności w gminie zielonki

Jaki jest cel upowszechniania płatności bezgotówkowych w urzędach?
Celem programu realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju oraz Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. (KIR) jest upowszechnianie płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej. Program zapewni klientom możliwość wnoszenia opłat za czynności urzędowe z wykorzystaniem kart płatniczych oraz telefonów (smartfonów).
http://www.mr.gov.pl/bezgotowka

 

Czym jest usługa WebPOS Paybynet?
WebPOS Paybynet jest rodzajem terminala wirtualnego, umożliwiającego wykonywanie płatności za pomocą telefonu komórkowego (smartfonu) w oparciu o mobilne aplikacje bankowe.
Jest to usługa internetowa, który umożliwia przyjmowanie płatności na stanowisku pracy urzędnika z wykorzystaniem telefonu (smartfona) i aplikacji mobilnych banków.


Czym jest usługa Paybynet?
Paybynet to usługa szybkich płatności internetowych, umożliwiająca realizację płatności za transakcje wykonane online bezpośrednio z rachunku klienta na rachunek sklepu internetowego lub urzędu. Dane przelewu są automatycznie wypełniane przez system, co minimalizuje ryzyko błędów, a tym samym odciąża systemy bankowe.


Za jakie płatności klienci będą mogli zapłacić w urzędzie za pomocą terminalu POS i WebPOS Paybynet?
Program umożliwia urzędom wprowadzenie akceptacji płatności bezgotówkowych za wszystkie usługi/zobowiązania/płatności dokonywane w urzędzie.


Klienci jakich banków będą mogli dokonywać w urzędach płatności telefonem/smartfonem z wykorzystaniem BLIK/PeoPay (w oparciu o WebPOS Paybynet)?
Płatności mobilne będą mogli realizować klienci dwóch banków – PKO Banku Polskiego S.A. (dostawcy aplikacji IKO z wykorzystaniem kodów BLIK) oraz Banku Pekao S.A. (dostawcy aplikacji PeoPay). KIR prowadzi rozmowy z kolejnymi bankami, aby jak najszerzej udostępnić tą usługę klientom w urzędach.

 

Czy klienci urzędów zapłacą prowizję za dokonanie w urzędzie płatności kartą płatniczą?
Klienci nie ponoszą dodatkowych opłat za dokonanie płatności bezgotówkowej w urzędzie.


Jakimi kartami klienci urzędów będą mogli dokonywać płatności w terminalach POS?
W terminalach POS akceptowane są karty płatnicze VISA i MasterCard oraz płatności mobilne BLIK.


Czy istnieją limity kwotowe dla transakcji realizowanych przez terminal POS lub WebPOS Paybynet?
Wszelkie limity kwotowe związane z płatnościami realizowanymi przy użyciu kart płatniczych z wykorzystaniem terminala POS są ustalane bezpośrednio przez bank, który wydał kartę płatniczą. W celu sprawdzenia lub modyfikacji limitów użytkownik karty powinien skontaktować się ze swoim bankiem.
Przy płatnościach wykonywanych w systemie BLIK – zarówno z wykorzystaniem POS, jak i WebPOS Paybynet – limit transakcji został określony na poziomie 10 000 zł.